Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Helena Mattsson

Gästföreläsare vid kursen Critical Habitats, höstterminen 2015