Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Karolina Brobäck

Assistent Teknikförrådet

karolina.broback@kkh.se