Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Lars Hammarström

Staff Royal Institute of Art, Lars Hammarström

Lektor i fri konst med inriktning mot skulptur

Områdesansvarig: Skulptur och rumsliga strategier

+46-(0)8-614 40 68
lars.hammarstrom@kkh.se