Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Lina Lehn

Utbildningsadministratör, arkitektur

070 - 25 04 187
lina.lehn@kkh.se