Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Lina Selander

Foto: Göteborg Konsthall

Gästprofessor Fri konst

lina.selander@kkh.se