Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Lisa Tan

Gästprofessor i Fri Konst

http://lisatan.net