Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Louise Blad

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.