Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Stina Hagelqvist

Utbildningsadministratör, Arkitektur.

070 - 783 63 85
anna.wignell@kkh.se