Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Sven-Olov Wallenstein

Gästföreläsare vid kursen Critical Habitats, höstterminen 2015