Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Torun Hammar

Gästprofessor Restaureringskonst

torun.hammar@kkh.se