Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Yoko Andrén

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.