Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Peter Cornell föreläser om Stilleben

Juan Sánchez Cotán, ca. 1602

Juan Sánchez Cotán, ca. 1602 (Size: 27 1/8 in. x 33 1/4 in. (68.9 cm x 84.5 cm), oil on canvas, San Diego Museum of Art

Stilleben ansågs länge som en låg genre i konsten. På akademier och konstskolor användes det ofta som en konventionell övning i färg och form. Men det rymmer också djupare betydelser som ett slags modell för vår varseblivning av världen. Ett stilleben befinner sig i skärningspunkten mellan seende, symbolik, filosofi och mystik. Några, som Morandi och Cotán har vigt sina liv åt det, i en förundran över att tingen är.

Föreläsningen hålls inom ramen för Målarstudion och är öppen för alla på skolan. Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Datum: 11 november, 13:00-15:00
Plats: Kungl. Konsthögskolan, HUS 28