Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Pressmeddelande: Nu tillträder Sara Arrhenius som rektor på Kungl. Konsthögskolan och en förstärkning bland professorerna påbörjas

Foto: Patrick Miller

Det var en enig styrelse bestående av både externa och interna ledamöter som föreslog Sara Arrhenius som ny rektor i höstas och som regeringen, den 3 november 2016, utsåg som ny rektor för Kungl. Konsthögskolan. Den tillförordnade rektorn på Kungl. Konsthögskolan, Peter Geschwind, kommer från april arbeta som prorektor i skolans ledning.

Sara Arrhenius är curator, författare och kritiker baserad i Stockholm. Hon kommer närmast från Bonniers Konsthall där hon som första chef tagit konsthallen från uppbyggnad och öppnande till den position den har idag med en rad uppmärksammade utställningar och projekt. Som direktör för IASPIS (2000-2005) ledde Sara Arrhenius ett internationellt uppmärksammat program av residens, konstnärsstöd, utställningar och publikationer. Arrhenius är ordförande i Bildkonstnärsfonden. Hon grundade magasinet NU – the Nordic Art Review och har varit chefredaktör för konstmagasinet Index.

Förstärkning bland professorerna på Kungl. Konsthögskolan

Under 2017 börjar en ny professor i Arkitektur, en ny professor i fri konst samt tre gästprofessorer i fri konst på Kungl. Konsthögskolan.

-Vi har nu påbörjat en förstärkning inom professorsledet som jag hoppas kommer tillföra både våra konst- och arkitekturutbildningar en spännande kraft och innehåll säger Sara Arrhenius.

Foto: Stephan Röhl, Extepare Basque

Alessandro Petti är ny professorn i Arkitektur och social rättvisa. Han kommer leda kursen Decolonizing Architecture som startar till hösten.

Asier Mendizabal är ny professor i fri konst med inriktning på skulptur och installation. Asier påbörjar sin tjänst efter sommaren.

Foto: Annika Eriksson, Göteborg Konsthall, Södertörn Högskola

Annika Eriksson, Lina Selander och Thomas Elovsson har börjat arbeta som gästprofessorer i fri konst under våren. De är alla väl erkända och representerade för sitt unika konstnärsskap i flera sammanhang både nationellt och internationellt.