Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Samtal om bevarande av HBTQ historiska platser i New York

Andrew S. Dolkart samtalar om bevarandeprojekt: HBTQ historiska platser i New York City.

Projektet ”NYC LGBT Historic Sites Project” arbetar med att identifiera, analysera och, förhoppningsvis, bevara platser som varit viktiga för HBTQ rörelsen i New York City.

Läs mer om samtalet på vår engelska sida!