Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utbildningar i arkitektur

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ettåriga arkitekturutbildningar riktade till yrkesverksamma arkitekter, formgivare, stadsplanerare med masterexamen och andra med motsvarande kunskaper.

Research-Lab
Arkitekturteori och historia

Talk show Display on Display, en del av Wild Side Workshop, 15 April 2015. Panel: Thordis Arrhenius, Donatella Bernardi, Maria Lind, Sven Olov Wallenstein och Axel Wieder. Moderatorer: Celine Condorelli och Peter Lang. Scenbild: Celine Condorelli, Frederick Kiesler: Visions at Work, Tenstakonsthall.
Talk show Display on Display, en del av Wild Side Workshop, 15 April 2015. Panel: Thordis Arrhenius, Donatella Bernardi, Maria Lind, Sven Olov Wallenstein och Axel Wieder. Moderatorer: Celine Condorelli och Peter Lang. Scenbild: Celine Condorelli, 
Frederick Kiesler: Visions at Work, Tenstakonsthall.

Kungl. Konsthögskolans kurs i arkitekturteori och historia heter Research-Lab. Den vänder sig till arkitekter, designers och konstnärer som vill utveckla ett eget projekt. Kursen ger utrymme för undersökande metodik samt arkitekturteoretisk och arkitekturhistorisk research.

Critical Habitats

FP20130713Venice41

Critical Habitats är en ettårig kurs på post-masternivå som tar utgångspunkt i frågan om arkitektens faktiska handlingsutrymme och arkitekturens möjlighet att påverka människors levnadsvillkor. Kursen undervisas av arkitekter, konstnärer, aktivister och teoretiker som belyser och utforskar ”kritiska habitat” – historiska konflikter och aktuella former av kollektiva handlingar med avsikt att påverka den urbana utvecklingen.

Restaureringskonst

Mälsåkers trapphus. Foto: Annika Söderqvist
Mälsåkers trapphus. Foto: Annika Söderqvist

Restaureringskonst är en ettårig heltidsutbildning på post-masternivå som ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt. Det handlar om att se den befintliga arkitekturen och staden som en resurs och potential, om att inventera och analysera som kunskapsbas inför förändring och utveckling, vare sig man restaurerar det gamla, lägger till eller skapar helt nytt.