Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utbildningar

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och post-masternivå i fri konst, samt kurser på post-masternivå i arkitektur.

Decolonizing Architecture: displacement, migration and colonial heritage

Italian Ghosts, Venice Architectural Biennale, 2014, DAAR.

  Kampen mot kolonialismen, som initialt i första hand befann sig utanför Europa, har idag förflyttat sig till inom Europas …

Studier i fri konst för gäst- och utbytesstudenter

    Studerande på högskolor som Kungl. Konsthögskolan har utbytesavtal med kan ansöka om en utbytesperiod från 3 månader upp …

Sommarkurs – Individuellt konstnärligt arbete

Årets sommarkurs på KKH sker 4/6 – 26/8, 18 hp. Kursen leds av Tomas Elovsson och inleds med ett seminarium, …

Critical Images

            Critical Images är en ettårig kurs på avancerad nivå som inbjuder deltagarna att bidra …

Research-Lab:
Marvels and Catastrophes: Architecture and Cities and the Force of Nature

NewOrleans, 2006, Peter Lang

Kungl. Konsthögskolans kurs i arkitekturteori och historia heter Research-Lab. Den vänder sig till arkitekter, designers och konstnärer som vill utveckla ett eget projekt. Kursen ger utrymme för undersökande metodik samt arkitekturteoretisk och arkitekturhistorisk research.

The Photographic Artist’s Book:
Dissemination in a Digital Landscape

Hundöron, ur serien Bokporträtt, Anna Henriksson

  Det här är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, fotografi …

Projektprogram för yrkesverksamma konstnärer

  Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till …

Materialities (transmission/translation)

Den nya kurs Materialities vill på ett utforskande sätt betona erfarenhet och praktisk kunskap i mötet med filosofiskt och teoretiskt …

Restaureringskonst

Foto: Riksantikvarieämbetet, Östra Stallet

Restaureringskonst är en ettårig heltidsutbildning på post-masternivå som ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt. Det handlar om att se den befintliga arkitekturen och staden som en resurs och potential, om att inventera och analysera som kunskapsbas inför förändring och utveckling, vare sig man restaurerar det gamla, lägger till eller skapar helt nytt.

Masterprogrammet i fri konst

, David Klasson. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ansökan för 2018 är stängd välkommen åter 2019. Masterprogrammet fokuserar på att utveckla självständiga och reflekterande konstnärer som med ett …


Ladda mer