Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utbildningar

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och post-masternivå i fri konst, samt kurser på post-masternivå i arkitektur.

Decolonizing Architecture

  The course is intended for those with studies or experiences in architecture, art, urban research, postcolonial theory or activism …

Projektstudier för yrkesverksamma konstnärer

Sista ansökningsdag: 1 november kl 13:00, 2017 Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser …

Research-Lab
Arkitekturteori och historia

Talk show Display on Display, en del av Wild Side Workshop, 15 April 2015. Panel: Thordis Arrhenius, Donatella Bernardi, Maria Lind, Sven Olov Wallenstein och Axel Wieder. Moderatorer: Celine Condorelli och Peter Lang. Scenbild: Celine Condorelli, Frederick Kiesler: Visions at Work, Tenstakonsthall.

Kungl. Konsthögskolans kurs i arkitekturteori och historia heter Research-Lab. Den vänder sig till arkitekter, designers och konstnärer som vill utveckla ett eget projekt. Kursen ger utrymme för undersökande metodik samt arkitekturteoretisk och arkitekturhistorisk research.

Restaureringskonst

Restaureringskonst är en ettårig heltidsutbildning på post-masternivå som ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt. Det handlar om att se den befintliga arkitekturen och staden som en resurs och potential, om att inventera och analysera som kunskapsbas inför förändring och utveckling, vare sig man restaurerar det gamla, lägger till eller skapar helt nytt.

The Photographic Artist’s Book:
Dissemination in a digital landscape

Hundöron, ur serien Bokporträtt, Anna Henriksson

  The Photographic Artist’s Book är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå som vänder sig främst till verksamma inom fälten …

Sommarkurs 2017 – ”Individuellt konstnärligt arbete”
(18 hp)

Sista ansökningsdatum 10 maj. Ladda upp din ansökan via länken. Individuellt konstnärligt arbete är en kurs där du får chansen att …

Studier i fri konst för gäst- och utbytesstudenter

Studerande på högskolor som Kungl. Konsthögskolan har utbytesavtal med kan ansöka om en utbytesperiod från 3 månader upp till 1 …

Critical Images

              Critical Images är en ettårig post master kurs, som syftar till att etablera …

Masterprogrammet i fri konst

Hedda Viå, Working Inspired Tutorial, masterutställning 2014/15

  Masterprogrammet fokuserar på att utveckla självständiga och reflekterande konstnärer som med ett kritiskt förhållningssätt kan arbeta i ett internationellt …

Femårigt program i fri konst

Joanna Nordin, slututställning 2014/15

Det femåriga programmets fokus ligger på självständigt konstnärligt arbete som reflekterar över och utvidgar den samtida konstproduktionens gränser. Genom att utveckla …