Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utbildningar

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och post-masternivå i fri konst, samt kurser på post-masternivå i arkitektur.

The Photographic Artist’s Book:
Dissemination in a digital landscape

Hundöron, ur serien Bokporträtt, Anna Henriksson

  The Photographic Artist’s Book är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå som vänder sig främst till verksamma inom fälten …

Decolonizing Architechture

  ‘Decolonizing Architecture’ is intended for those with a background in architecture, art, urban research, postcolonial studies, and activism, interested …

Masterprogrammet i fri konst

Hedda Viå, Working Inspired Tutorial, masterutställning 2014/15

  Masterprogrammet fokuserar på att utveckla självständiga och reflekterande konstnärer som med ett kritiskt förhållningssätt kan arbeta i ett internationellt …

Femårigt program i fri konst

Joanna Nordin, slututställning 2014/15

Det femåriga programmets fokus ligger på självständigt konstnärligt arbete som reflekterar över och utvidgar den samtida konstproduktionens gränser. Genom att utveckla …

Restaureringskonst

Restaureringskonst är en ettårig heltidsutbildning på post-masternivå som ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt. Det handlar om att se den befintliga arkitekturen och staden som en resurs och potential, om att inventera och analysera som kunskapsbas inför förändring och utveckling, vare sig man restaurerar det gamla, lägger till eller skapar helt nytt.

Research-Lab
Arkitekturteori och historia

Talk show Display on Display, en del av Wild Side Workshop, 15 April 2015. Panel: Thordis Arrhenius, Donatella Bernardi, Maria Lind, Sven Olov Wallenstein och Axel Wieder. Moderatorer: Celine Condorelli och Peter Lang. Scenbild: Celine Condorelli, Frederick Kiesler: Visions at Work, Tenstakonsthall.

Kungl. Konsthögskolans kurs i arkitekturteori och historia heter Research-Lab. Den vänder sig till arkitekter, designers och konstnärer som vill utveckla ett eget projekt. Kursen ger utrymme för undersökande metodik samt arkitekturteoretisk och arkitekturhistorisk research.

Projektstudier för yrkesverksamma konstnärer

Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till …

Philosophy in the Context of Art

Neuron från en mänsklig retinacell. Teckning av Santiago Ramón y Cajal, pionjär inom hjärnforskning

    Philosophy in the Context of Art är en kurs på avancerad nivå där filosofins betydelse för konst utforskas. Kursen riktar …

Studier i fri konst för gäst- och utbytesstudenter

Studerande på högskolor som Kungl. Konsthögskolan har utbytesavtal med kan ansöka om en utbytesperiod från 3 månader upp till 1 …

Modernist Legacies and Constructions of Whiteness

Modernist Legacies and Constructions of Whiteness är en kurs på avancerad nivå som anlägger en kritisk blick på modernism och vithet. Kursen är utformad för aktiva inom konst, design, arkitektur, journalism, politik eller humaniora. 


Ladda mer