Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Rutiga golvet och programserien E2-E4

A vast Network of Pipes, Jan 25, 2018. Photo: Åsa Andersson

Välkommen till Rutiga Golvet på KKH för den sjunde omgången i E2-E4-programmet, torsdagen den 19 april, kl. 17.00. Konstnären Ane Hjort Guttu visar sin film The Mediator.

Utställningen är öppen månd-fred kl 10.00-16.00.

Läs mer på vår engelska sida!


Om E2-E4
E2-E4 är namnet på det vanligaste öppningsdraget i schack, draget som sätter spelet i rörelse. E2-E4 är också namnet på ett program för teoretiska aktiviteter, utställningar och publikationer på Rutiga golvet, KKH. ”Teori” uppfattas här inte som akademisk överbyggnad eller epistemisk auktoritet, utan som orientering, som det första grepp om vår situation, och om dess plats i ett vidare system eller sammanhang, som gör det möjligt för oss att börja, att gå från den odefinierade möjlighetens vilsenhet, till praktikens provisoriska bestämning. Programmet vill pröva utställningens bruksvärden som kritiskt informationssystem, i utbildningens, den estetiska erfarenhetens och den offentliga förmedlingens tjänst.

E2-E4 organiseras av Kim West, Lars Bang Larsen och Stefanie Hessler.

Publikt program:

19 April kl 17.00:
Ane Hjort Guttu: The Mediator

3 Maj kl 17.00:
Diedrich Diederichsen et al: Trance Dance

17 Maj kl 17.00:
Felicity Scott: For a Technology in the Service of the People

21 Maj kl. 17.00 (obs! måndag)
TJ Demos: Art and Extraction

31 Maj kl 17.00:
Isabella Rjeille, Diego González, and Amelia Venturino Arias: Next Move

Välkomna!

Var: KKH, Flaggmansvägen 1, Rutiga golvet.
När: Varannan torsdag, kl 17.00
Arrangemanget är kostnadsfritt.

 


Mötesplatsen, Rutiga golvet, syftar till att koppla samman undervisning i konstteori, publikations- och utställningsproduktion, seminarier och uppbyggnaden av ett mikrobibliotek. Rutiga golvet ska vara en plats där teori möter praktik.

Det som sker på Rutiga golvet kommer interagera med konsthögskolans utbildningar och studenternas arbete för att ge en möjlighet till ett möte mellan konstens teori och praktik.

Platsen Rutiga golvet var i början av 70-talet den plats där Moderna museets legendariska experimentavdelning Filialen låg och där centrala utställningar för den svenska alternativrörelsen genomfördes.