Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Rutiga golvet och programserien E2 – E4

”The Exhibition as Ether (part 1)”, Rutiga Golvet, September 28, 2017

 

Välkommen till vår andra E2-E4-session, torsdag 12 oktober, kl 17.00

 

”Kartor och spel: Öyvind Fahlströms kartografier”

Jesper Olsson, ”Spel, kartor, mediaekologier: ingångspunkter till Fahlströms verk”

Kim West, ”Världsspelet / Världsbanken”

Evenemanget hålls på engelska. För ytterligare information se här.

 

Om E2-E4

E2-E4 är namnet på det vanligaste öppningsdraget i schack, draget som sätter spelet i rörelse. E2-E4 är också namnet på ett program för teoretiska aktiviteter, utställningar och publikationer på Rutiga golvet, KKH. ”Teori” uppfattas här inte som akademisk överbyggnad eller epistemisk auktoritet, utan som orientering, som det första grepp om vår situation, och om dess plats i ett vidare system eller sammanhang, som gör det möjligt för oss att börja, att gå från den odefinierade möjlighetens vilsenhet, till praktikens provisoriska bestämning. Programmet vill pröva utställningens bruksvärden som kritiskt informationssystem, i utbildningens, den estetiska erfarenhetens och den offentliga förmedlingens tjänst.

E2-E4 organiseras av Kim West, Lars Bang Larsen och Stefanie Hessler.


Publikt program:

12 Oktober: ”Maps and Games: Öyvind Fahlström’s Cartographies”, Jesper Olsson

26 oktober: ”Filialen and the art of strike”, Ingela Johansson

9 november: “Now What? Histories and Futures of the Art School Publication”, Benjamin Thorel

23 november: ”Learning the cybernetic forest”, Peter Lang

7 december: ”Decolonizing the North”, Alessandro Petti och Decolonizing Architecture studenter

21 december: ”Juan Downey: Architecture, Network, Ecology”, curated by Stefanie Hessler

 

Välkomna!

Var: KKH, Flaggmansvägen 1, Rutiga golvet.
När: Varannan torsdag, kl 17.00
Arrangemanget är kostnadsfritt.

 


Mötesplatsen, Rutiga golvet, syftar till att koppla samman undervisning i konstteori, publikations- och utställningsproduktion, seminarier och uppbyggnaden av ett mikrobibliotek. Rutiga golvet ska vara en plats där teori möter praktik.

Det som sker på Rutiga golvet kommer interagera med konsthögskolans utbildningar och studenternas arbete för att ge en möjlighet till ett möte mellan konstens teori och praktik.

Platsen Rutiga golvet var i början av 70-talet den plats där Moderna museets legendariska experimentavdelning Filialen låg och där centrala utställningar för den svenska alternativrörelsen genomfördes.


Archive