Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utbildningar i fri konst

Kungl. Konsthögskolans utbildning i fri konst uppmuntrar till kritiskt tänkande och experiment med olika konstnärliga medier och tekniker. Studenterna får lära sig att självständigt och reflekterande arbeta utanför den samtida konstproduktionens konventionella ramar.

läs mer

Studiemiljön på KKH kombinerar individuellt arbete i ateljéer och verkstäder, årskursblandad gruppkritik samt workshops, kurser, seminarier, diskussioner, offentliga föreläsningar och studiebesök. Utställningsproduktion är en viktig del i utbildningen. Studenterna har möjlighet att visa sina verk i de experimentella utställningsrummen Mellanrummet och Black Box under hela utbildningstiden. Sista året på masterprogrammet i fri konst visar studenterna sitt examensarbete i en separatutställning på Galleri Mejan.

Studenterna har tillgång till en rad välutrustade verkstäder där de får handledning av välmeriterade lärare inom olika områden, till exempel måleri, skulptur, grafik, interaktiva system, fotografi, digitala medier och video. Alla studenter har eget ateljéutrymme under hela studietiden.

Masterprogrammet i fri konst

Hedda Viå, Working Inspired Tutorial, masterutställning 2014/15

  Masterprogrammet fokuserar på att utveckla självständiga och reflekterande konstnärer som med ett kritiskt förhållningssätt kan arbeta i ett internationellt …

Femårigt program i fri konst

Joanna Nordin, slututställning 2014/15

Det femåriga programmets fokus ligger på självständigt konstnärligt arbete som reflekterar över och utvidgar den samtida konstproduktionens gränser. Genom att utveckla …

Projektstudier för yrkesverksamma konstnärer

Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till …

Studier i fri konst för gäst- och utbytesstudenter

Studerande på högskolor som Kungl. Konsthögskolan har utbytesavtal med kan ansöka om en utbytesperiod från 3 månader upp till 1 …

Modernist Legacies and Constructions of Whiteness

Modernist Legacies and Constructions of Whiteness är en kurs på avancerad nivå som anlägger en kritisk blick på modernism och vithet. Kursen är utformad för aktiva inom konst, design, arkitektur, journalism, politik eller humaniora.