Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Vårutställningar 2017

Arkitektur: R-Lab, Critical Habitats, Restaureringskonst

Slutprojekt inom arkitektur: Critical habitats – Tomteboda postterminal 23/5-11/6. Kl 12-18 alla dagar. Critical Habitats är en ettårig kurs på post-masternivå …

Avslutningsutställningar 2017

I år kommer avgångsklasserna i fri konst göra en gemensam utställning där fokus har varit på att arbeta med ett …

Utställning Fri Konst: BACK2SCHOOL

På denna utställning visas arbeten från studenter i årskurs 1 och 2 på Kandidatprogrammet, årskurs 1 på Masterprogrammet, samt från utbytesstudenter och …

Utställning: Projektstudier i fri konst

Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till …

Utbytesutställning:
Närmare Borta

varutställningar narmare borta

Kungl. Konsthögskolan och Konstuniversitetets Bildkonstakademin i Helsingfors har under flera år samarbetat och utbytt erfarenheter. Med den här utställningen välkomnar …