Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

3D-lab

I 3D-labbet finns möjlighet att arbeta med olika digitala tekniker som är under snabb utveckling. De flesta tekniker här är baserade på digitala tredimensionella objekt som skapas genom 3D modellering eller 3D scanning. En 3D modell kan 3D printas, textureras, användas för virtual reality, augmented reality, animeras till spel, film och mycket mer.

De arbeten som görs i 3D-labbet involverar ofta samarbeten med andra studieområden på högskolan. Bland annat har ett samarbete med området för nya medier och genrer utvecklat en plattform för integrerad konst och kommunikation. Plattformen kallas för ‘re:motion.

Kurser

Kurser i 3D-scanning, printing, fräsning, modellering och animation erbjuds.

re:motion

Studenter som vill experimentera med internetrelaterad media, interaktiva system och 3D-tekniker har tillgång till avancerad utrustning och professionell mjukvara för 2D och 3D, såsom webb, bildprocessering, modellering, animering, printing (tredimensionella printar). Genom ett samarbete mellan de olika studieområdena har en tvärvetenskaplig plattform för konstnärlig praktik skapats, ‘re:motion’.

Undervisande personal

Esther Ericson, adjunkt i fri konst

Richard Walton, lärarassistant

Utrustning

Professionell mjukvara