Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Vi söker professor i fri konst med inriktning på performance i det utvidgade fältet (100%)

 

Professuren är specialiserad mot performance i ett utvidgat fält där performativa gestaltningsformer intar konstrum eller andra platser i dialog med ytterligare aspekter av samtidskonsten, som exempelvis installation, skulptur, måleri och ljud.

Läs mer om tjänsten och ansök här!