Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Föreläsningsserie: Tre konstnärer om samtidskonst med fokus på grafiska metoder

Den första av tre föreläsningar kommer gå av stapeln den 5/9 och inleds med Victoria Browne. Sedan kommer Fay Nicolson och Hilary Powells att följa. Föreläsningarna är ett samarbete mellan Grafikens Hus, Grafikskolan och Kungl. Konsthögskolan.

Efter att högskolan förlorade sina lokaler för den grafiska verksamheten (efter branden hösten 2016) sker vår grafiska utbildning även i olika samarbetsformer. Ett av dessa samarbeten är föreläsningsserien Hybrid Grafik (Grafikens Hus, Grafikskolan och Kungl. Konsthögskolan).

Läs mer om Grafikens Hus här!

 

När: 5/9 kl 15.30-17.00
Var: Föreläsningssalen, plan 4
Föreläsningen hålls på engelska.

De tre föreläsande konstnärerna uppskattar att experimentera vilket resulterar i tre spännande praktiker som förenar forskning på post-digitala tryckprocesser, performance, återvunnet industrimaterial och dans.

5 september, 15.30-17.00:
VICTORIA BROWNE – KALEID editions‘Print and Publishing in a Post-Digital Age’

Victoria Brownes konstnärliga praktik utgår från metoder kring post-produktion och formalism i måleri till att utifrån det grafiska språket utforska post-digitala tryckprocesser. I sin roll som biträdande professor för grafik och teckning vid Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) forskar hon för närvarande kring processen för reduktion till att jobba med multipla plåtar i tryckprocesser. Som grundare av KALEID editions publicerar Browne böcker gjorda av konstnärer baserade i Europa. Efter att nyligen etablerat ett akademiskt ramverk för utvecklingen av publicering som en konstnärlig praktik vid KhiO har Browne även mottagit två Birgit Skiöld Memorial Trust Award för sina konstnärers böcker. Brukligt har tidigare varit att utgå från tryckets imiterande egenskaper för att reproducera, upprepa och mångfaldiga originalet som kopior. Idag, i en era av post-produktion, försöker Brownes forskning omtolka denna definition, att bemästra de naturliga kvalitéerna som tryck besitter som ett medium som har ett kreativt uttryck och potential som kan rekontextualiseras i konstfältet.

MA(Hons) Multi-Disciplinary Printmaking, Bower Ashton, University of the West of England, UK, 2006, École supérieure des beaux-arts de Marseille, Frankrike, 2005, Kunsthøgskolen i Bergen, Norge, 2004
http://www.kaleideditions.com/

28 september, 17.30-19.00:
Fay Nicolson

Fay Nicholson leker med gränserna mellan måleri, bild och objekt och hur dessa definitioner relaterar till kroppen. Hennes arbete skiftar mellan grafik, måleri och skulptur med ett fokus på idéer kring lärande, dokumentation och performance. Nicolson är intresserad av övergående eller tvetydiga objekt vid sidan av en nyfikenhet kring arbetssätt som testar eller kollapsar vårt sätt att läsa discipliner. Hon tycker om bilder som implicerar en process eller en historia av att titta, samla, översätta, kombinera och repetera. Fay Nicolson är intresserad av vävning som en metafor för expanderat (bild) skapande; att ta separata element, hantera och vrida dem, knyta och invertera dem till att forma en strukturerad yta, ett objekt som också kan läsas som en platt bild.

Fay Nicolson är baserad i England och avslutade sin magisterexamen i Printmaking från Royal College of Art i London 2011. 2006 avslutade hon sin kandidatexamen från Central Saint Martins College of Art and Design i London.
http://faynicolson.com/

18 oktober, 17.30-19.00:
Hilary Powells

Hilary Powells arbete rör sig mellan olika konstformer och rivningstomter, in och ut från akademin till skrotupplaget, samtidigt som hennes konstpraktik förblir paradoxalt konsekvent i sin undersökning av förändring, transformering och konstruktion/destruktion (av atmosfärer, platser, material och visioner). Från film- och bokproduktion till performance och grafik, arbetar Powell med förbisedda processer, material, människor och platser på oförutsedda sätt. För närvarande är hon Artist in Residence på kemiska institutionen vid University College London där hon experimenterar med urban alkemi. Återvunnet industrimaterial används till nytänkande kring traditionella trycktekniker. Hennes senaste arbete involverar deltagarbaserat medskapande via en löpandeband produktion i det offentliga rummet gjordes en pop-up boken ‘Legend: An A-Z of the Lea Valley’ som finns i samlingarna hos V&A och MoMA. Gömda historier till bortglömda tekniker utgör kärnan i Hilary Powells arbete, ett fantasifullt återvinnande, ett sätt att sätta värde på det förbisedda och det till synes vardagliga och att lyfta fram det extraordinära i vardagen.

Hilary Powell är baserad i Nederländerna (Utrecht Hogeschool voor de kunsten) och Prag (DAMU theatre academy). Powell har en BfA Fine Art från Ruskin School of Drawing and Fine Art, Oxford University och en MA i scenografi (Central St Martins School of Art and Design) Hon har en PhD i Cultural Studies från Goldsmith’s College, University of London och har varit Honorary Fellow vid London Consortium.
http://hilarypowell.com/