Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Bokrelease – Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning

Som en del i Carl Johan Eriksons och Björn Larssons forskningsprojekt Vägra döda presenteras boken ‘Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning’ och tillhörande film på Filmform, Svarvargatan 2 i Stockholm, onsdag den 5 september kl. 18.00.
Boken Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning innehåller offentliga allmänna handlingar rekvirerade från Rättsmedicinalverket (RMV). I dokumenten behandlas arbetet med en informationsfilm som producerades 2016–2017 på uppdrag av RMV. Filmens målgrupp är asylsökande ungdomar som inte kan styrka sin ålder med identitetshandlingar.
Publikation kan ses som ett försök att belysa övergripande samhällsstrukturer genom att studera en avgränsad del av den svenska statliga byråkratin. Boken publiceras som en del i Vägra döda – historier om de vapenfria männen, ett konstnärligt forskningsprojekt av Carl Johan Erikson och Björn Larsson. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och bedrivs vid Kungl. Konsthögskolan.
Inbjudna samtalsgäster är filmvetaren Annika Wik som arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst och konstnären/filmaren Antonie Frank Grahamsdaughter samt läkaren och människorättskämpen Henry Ascher.

OBS: evenemanget är gratis men föranmälan krävs då antalet platser är begränsat.

Följ den här länken till Filmforms webbplats för mer information.