Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Dags att söka våra kurser i fri konst

 

Vi presenterar i år en ny kurs: Materialities (transmission/translation) utöver kurserna Critical Images och Photographic Artists’ Book-Dissemination in a Digital Landscape, samt sommarkursen 2018.

Den nya kurs Materialities vill på ett utforskande sätt betona erfarenhet och praktisk kunskap i mötet med filosofiskt och teoretiskt tankegods. Vi vill med kursen skapa en experimentell och undersökande miljö där utförandets tekniker pendlar mellan analogt och digitalt, där översättningen mellan idé och materialitet eller omformandet av volym och substans, står i fokus för reflektion och kunskapsförmedling. Transformationer kan ske genom att hitta andra lösningar eller genom oväntade resultat som ger nya erfarenheter, eller i överföringen mellan media som genererar en ’glitch’ eller fulländning. Genom återkommande konstnärliga diskussioner som har sin bas i det praktiska arbetet fördjupar vi vår kunskap.

Här finns samlad info och ansökningslänkar till samtliga kurser:
Critical Images
Materialities (transmission/translation)
Photographic Artists’ Book-Dissemination in a Digital Landscape
Sommarkursen 2018

Sista ansökningsdag är den 25 april kl 13.00.