Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

E2-E4: Jesper Olsson, ”Spel, kartor, mediaekologier: ingångspunkter till Fahlströms verk”

”The Exhibition as Ether (part 1)”, Rutiga Golvet, September 28, 2017

”Kartor och spel: Öyvind Fahlströms kartografier”

Jesper Olsson, ”Spel, kartor, mediaekologier: ingångspunkter till Fahlströms verk”

Kim West, ”Världsspelet / Världsbanken”

Evenemanget hålls på engelska. För ytterligare information se här.

 

Om E2-E4

E2-E4 är namnet på det vanligaste öppningsdraget i schack, draget som sätter spelet i rörelse. E2-E4 är också namnet på ett program för teoretiska aktiviteter, utställningar och publikationer på Rutiga golvet, KKH. ”Teori” uppfattas här inte som akademisk överbyggnad eller epistemisk auktoritet, utan som orientering, som det första grepp om vår situation, och om dess plats i ett vidare system eller sammanhang, som gör det möjligt för oss att börja, att gå från den odefinierade möjlighetens vilsenhet, till praktikens provisoriska bestämning. Programmet vill pröva utställningens bruksvärden som kritiskt informationssystem, i utbildningens, den estetiska erfarenhetens och den offentliga förmedlingens tjänst.

E2-E4 organiseras av Kim West, Lars Bang Larsen och Stefanie Hessler.