Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Critical Images

( 30 ECTS Poäng )

The Syrian who wanted the Revolution, Abounaddara, 2016.

The Unknown Soldier, Abounaddara, 2012.

 

 

 

 

 

 

Critical Images är en ettårig post master kurs, som syftar till att etablera en internationell, interinstitutionell och tvärvetenskaplig diskurs tillsammans med det anonyma syriska filmkollektivet Abounaddara och Dork Zabunyan, Professor i Filmstudier, Paris 8, som bidrar till en allmän diskussion om rätten till bilden och representationens etik, på Kungl. Konsthögskolan, Stockholm.

Kursen ges på engelska. Läs mer om kursen på vår engelska sida.

Kursplan Critical Images 2018 2019