Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Masterprogrammet i fri konst

( 120 högskolepoäng )

Ansökan för 2018 är stängd välkommen åter 2019.

Masterprogrammet fokuserar på att utveckla självständiga och reflekterande konstnärer som med ett kritiskt förhållningssätt kan arbeta i ett internationellt konstnärligt sammanhang. Konstnärerna i programmet lär sig att bli handlingskraftiga i sin praktik utifrån bredast tänkbara förutsättningar för experiment, kunskapsproduktion och konstnärlig forskning.

Fakta

Nivå: Avancerad nivå
Behörighetskrav: En kandidatexamen i fri konst eller motsvarande kunskaper
Sista ansökningsdag: 1 Mars kl 13:00, 2018 (Ansökan börjar 22 januari 2018)
högskolepoäng: 120
Omfattning: 2 läsår
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Masterprogrammets studiegång utformas till stor del av studenterna själva tillsammans med den handledande professorn. Undervisningen anpassas till studentens egen konstnärliga praktik utifrån individuella behov. Varje student har en professor som ger handledning och undervisning både individuellt och i grupp. I professorsgruppen presenteras till exempel egna och andras arbeten, dessutom bedrivs gemensamma diskussioner och andra konstnärliga verksamheter. Studenterna kan även delta i praktikbaserade konstnärliga forskningsprojekt i skolans regi.

Utställningsproduktion är en viktig del i utbildningen och alla studenter deltar i en grupputställning i slutet av andra året. Studenterna har dessutom en separatutställning på Galleri Mejan där de presenterar sina examensprojekt.  I utbildningen ingår även att skriva en masteressä. Studenterna kan även använda Galleri Mejan för egna projekt under sommaren.

Masterprogrammet har en internationell inriktning. Studenterna samverkar under hela studietiden med internationella lärare, gästlärare och gästföreläsare. På KKH sätter vi stort värde på internationella samarbeten. Vi uppmuntrar studenterna att medverka i våra utbytesprogram med utländska samarbetsinstitutioner.

Finansiering och studieavgifter

Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 313 000 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. Deadline för antagningsavgiften är samma som sista antagningsdag. Det finns ett tillgängligt stipendium som för att täcka studieavgiften. Stipendiet delas ut till en student och ansökan sker via det digitala ansökningsformuläret för programmet. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden. Läs mer om avgifter

Behörighet och urval

För att få påbörja programmet krävs att du har en kandidatexamen i fri konst (180 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper.
Urvalet görs av en antagningsnämnd bestående av handledande professorer i fri konst, en extern ledamot, adjunkter/lektorer och studenter. Antagningen baseras på dina arbetsprover, intervju samt text.