Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Philosophy in the Context of Art

( 15 högskolepoäng )

 

Neuron från en mänsklig retinacell. Teckning av Santiago Ramón y Cajal, pionjär inom hjärnforskning

 

Philosophy in the Context of Art är en kurs på avancerad nivå där filosofins betydelse för konst utforskas. Kursen riktar sig till konstnärligt verksamma som vill undersöka och reflektera kring filosofiska konstdiskurser.

Filosoferna Catherine Malabou och Peter Osborne håller i kursen växelvis. Höstens kurs leds av Catherine Malabou.

Kursen ges på engelska. Se mer på vår engelska sida.