Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Program för gäststudenter