Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Sommarkurs 2017 – ”Individuellt konstnärligt arbete”
(18 hp)

Sista ansökningsdatum 10 maj.
Ladda upp din ansökan via länken.

Individuellt konstnärligt arbete är en kurs där du får chansen att utveckla ett eget konstnärligt projekt. I början av sommaren inleds kursen med ett gruppseminarium. I samband med detta presenterar studenter sin studieplan/sitt projekt. Under sommaren kommer vi ha uppföljning i form av individuell handledning och gruppgenomgångar.

Kursen börjar efter vårterminen slut och löper fram till höstterminens början och leds av gästprofessor Thomas Elovsson.

Ansökan består av en projektbeskrivning/individuell studieplan på ca 1 000 ord. För att söka kurserna måste du ha tagit minst 60 hp på kandidatnivå i fri konst vid kursens början. Ansökningslänken är på svenska, men det går även att ladda upp en projektbeskrivning/individuell studieplan på engelska. Ansökan laddas upp här.

Studenter från länder utanför EU/EES måste betala anmälnings- och studieavgift (mer info här). Anmälningsavgiften är 900 kr och studieavgiften 92 100 kr för sommarkursen. Studenter som inte har svenskt personnummer och inte är studieavgiftsskyldiga måste lämna in kopia på pass eller id-handling som bevisar medborgarskap. Detta skickas  till utbildningsadministratör Helen Okou, helen.okou@kkh.se, eller till Kungl. Konsthögskolan att: Helen Okou, Box 15315, 103 26 Stockholm.

För mer information om kursen, vänd dig till utbildningsadministratör Helen Okou (helen.okou@kkh.se).