Royal Institute of Art, Stockholm, Sweden

Alumni

Henrik Jonsson

, Henrik Jonsson. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Master student in Fine Art, year 2, the Academic Year 2017/18

Fiona Rafferty

, Fiona Rafferty. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Master student in Fine Art, year 2, the Academic Year 2017/18

Adèle Essle Zeiss

Master Student in Fine Art, 2017

Karolina Oxelväg

The compliment machine, Karolina Oxelväg. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Master student in Fine Art, year 2, the Academic Year 2017/18

Ida-Johannna Lundqvist

Utan botten utan lock, Ida-Johanna Lundqvist. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Master student in Fine Art, year 2, the Academic Year 2017/18

Hilde Retzlaff

, Hilde Retzlaff. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Master student in Fine Art, year 2, the Academic Year 2017/18

Ida Idaida

Master student in Fine Art, year 2, the Academic Year 2017/18

Ronja Kim Pedersen

, Ronja Kim Pedersen. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2016/17. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Master student in Fine Art, year 2, the Academic Year 2016/17

David Klasson

, David Klasson. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Master student in Fine Art, year 2, the Academic Year 2017/18

Christina Reneé

, Christina Reneé. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

 Master student in Fine Art, year 2, the Academic Year 2016/17


Load more