Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

For a Time Light Must Be Called Darkness

Öppen föreläsning med professor Lina Selander. 15 februari kl. 14:00-15:30. Föreläsningssalen, plan 4.

Selanders konstnärliga arbete handlar om fenomen och teknik som möjliggör bildproduktion och dokumentation. Hennes arbete återkommer till frågan om bild som minne, avtryck och representation.

Lina Selander har nyligen arbetat på Argos, Bryssel (2017), Göteborgs Konsthall (2016), Moderna Museet (Stockholm, 2015) och VOX-Center de l’image contemporaine (Montréal, 2015). Selander representerade också Sverige vid Venedigbiennalen 2015.