Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Föreläsning med Abby Kluchin

Tisdag 6 februari,

kl 10-11.30, 10-17, Hus 28

Den tredje och sista delen av kursen Affect and Embodiement sker i from av en föreläsning av Abby Kluchin från Brooklyn Institute for Social Research. Abby Kluchin har specialiserat sig inom Kontinental filosofi, med fokus i poststrukturalism, psykoanalys och feministisk teori. Abby kommer inleda föreläsningen med att introducera sig själv och det arbete hon utför som Associate Director of the Brooklyn Institute for Social Research. Exempel på tidigare kurser: Dreams and Hysteria: an Introduction to Freud; Writing on the Body; Visceral Theory: Affect and Embodiment; och Beauvoir and Beyond: Philosophy and Sexual Difference.

Abby är även Assistant Professor of Philosophy and Religious Studies at Ursinus College in Collegeville, PA, USA.