Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Searching Power on the Collective Laugh

Projektledare: Oscar Lara (2017-)

Searching power on the collective laugh syftar till att prova kraften i humor och dess konkreta uttryck – produktionen av komedin – som ett verktyg för att normalisera ny information och därmed bidra till acceptans av samhällsförändringar. Projektet kommer att använda en av de mest historiska kulturyttringarna i staden Lima, Peru – “gatukomedin” (Comedia Ambulante) – som sitt verktyg. Avsikten är att coacha gatukomiker i frågor gällande situationer kring illegala guldgruvor, någonting som den peruanska djungeln står inför. Att skapa en ämnesarbetsplattform med professionella, väl förtrogna inom gruvämnet.’

Oscar Lara, Stillbild från trailer, Un Mundo Feliz – Homenaje a la Comedia Ambulante, 2012