Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

The Glossary of the Event

Projektledare: Frida Sandström. Medsökande: Cara Tolmie och Aleksei Borisionok (2017-)

‘Projektet undersöker en historisk och samtida betydelse av begreppet såsom det förekommer i politisk, journalistisk, ekonomisk, performativ, fiktionell och mjukvarukontext. Med studiegruppen som format, kommer vi att närma oss begreppet i en kollektiv undersökning, där vi bjuder in särskilda deltagare och besöker särskilda sammanhang av intresse för projektet. Med hjälp av de sju termerna repetition, avbrott, score, repetition, ritual, monument och sorg, kommer projektet att diskutera samtida performanceteorier av betydelse för händelsen, liksom dess politisk historia och de former genom vilka den medieras i samtida kapitalistiska samhällsstrukturer.’

Cara Tolmie, The Glossary of the Event