Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Forskningsseminarium, utställningar

Vid Kungl. Konsthögskolan anordnas seminarium, utställningar och liknande händelser som del inom forskarutbildningen, fristående konstnärliga forskningsoch utvecklingsprojekt samt externfinansierade projekt.

Välkommen att delta i de öppna aktiviteterna!

Bokrelease – Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning

Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning

Som en del i Carl Johan Eriksons och Björn Larssons forskningsprojekt Vägra döda presenteras boken ‘Direktupphandling av kortfilm om medicinsk …

”Vägra döda” presenteras i Frankfurt

Björn Larsson och Carl Johan Erikson deltar med forskningsprojektet Vägra döda i konferensen, Rumpy Bees & Pumpy Blooms. Orte. Bilder, Sexualitäten; …

10°C – Recept från Forsmarks skärgård

10 grader Celsius. Erikson och Willén. Jon Brunbergs förlag

Konstnärerna Carl Johan Erikson och Karin Willén deltar i konferensen Nuclear Legacies: Community, Memory, Waste & Nature, den 14-16 september …

In and Through Desire and Touch
at the Research Pavilion in Venice 2017

Kungl. Konsthögskolan presents artistic research projects providing entries into wider notions of open access at the Research Pavilion: Utopia of Access, Venice: …

Oscar Lara – MALI museet, Lima

Doktorand Oscar Lara visar utställningen, Within Heritage Movements, vid MALI, Lima, Peru, september 2017. I samband med utställningen anordnas ett …