Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Fortsatt utredning av högskolans lokaler

Ewa Kumlin, styrelseordförande Kungl. Konsthögskolan Foto: Karin Alfredsson

Idag den 31 maj höll Kungl. Konsthögskolans nya styrelse sitt första ordinarie möte där man behandlade utredningen ”Skolans lokaler i framtiden” som skolans ledning utfört.

Styrelsen beslutade att återremittera frågan till högskolan att arbeta vidare med:

-Frågan om att flytta högskolans verksamhet är ett oerhört stort beslut som får långsiktiga konsekvenser. Idag har vi haft vårt första styrelsemöte med mig som ny ordförande och en till delar ny styrelse och vi behöver mera tid och mera underlag för att veta om det går att stanna på Skeppsholmen som vi helst vill, trots alla utmaningar det innebär, säger Ewa Kumlin, styrelseordförande för Kungl. Konsthögskolan. Skeppsholmen och Konsthögskolan har en gemensam lång historia och med en kulturmiljö som är viktig för verksamheten. Samtidigt finns det intressanta möjligheter med att lokalisera sig på andra ställen, vilket inte minst vår pågående vårutställning på Tomteboda som tagits emot positivt visar, fortsätter hon.

– Jag tycker styrelsen tagit ett klokt beslut. Det finns å ena sidan stora värden för Konsthögskolan som historisk institution att bli kvar i det centrala läget i Stockholm. Högskolan har haft en turbulent tid och behöver stabilitet och arbetsro, men å andra sidan behöver den också utvecklas för framtiden. Det här beslutet ger oss möjlighet att forma högskolans framtid på ett bra sätt, säger Sara Arrhenius, rektor Kungl. Konsthögskolan.

 

Detta är Kungl. Konsthögskolans styrelse