Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Isotop: Utställning 27-29 april i Sveriges första kärnreaktor

Välkommen till utställningen ISOTOP. Studenter från Kungl. Konsthögskolan (KKH) och Karlsruhe University of Arts and Design (HfG) ställer ut verk på Reaktorhallen R1 – 25 meter under marken. R1 var Sveriges första kärnreaktor men används idag som en experimentell plattform för musik och konst.

Den här utställningen avslutar den ettåriga kursen, Isotop, som undersökt svensk atomkrafts historia, kontext och politiska landskap under ledning av Björn Larsson och Lina Selander vid KKH. Utställningen hålls i samarbete med HfG, där studenter har undersökt det fotografiska arkivet tillhörande Karlsruhe Nuclear Research Center inom ramen för Susanne Kriemanns seminarium Untitled (Archive).

Adress: Drottning Kristinas väg 51, 114 28, Reaktorhallen R1 på campus KTH

27/4: 17:00-00:00 Vernissage + Bar
27/4: 18.00-19.00 performance i hissen av Eli Mai Huang Nesse
27/4: 19:00 Tal i stora rummet
28/4: 12:00-18:00
29/4: 12:00-16:00