Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

KKH-studenter deltar i utställning på Carl Larsson-gården

Foto: Konsthallen Kvarnen

8 studenter från KKH deltar i utställningen Karin Konsten Kamraterna. Kvinnliga målarpionjärer på Carl Larsson-gården genom att i sin egen konst arbeta gentemot en kvinnlig konstnär från Karin Bergöö Larssons tid. Utställningen invigs 19 maj.

Deltagande studenter:
Elinor Andersson, Anne Maria Ferguson, Susanna Jablonski, Emelie Markgren, Tove Möller, Anna Pajak, Fiona Rafferty, Edit Sihlberg, Kristina Ståhl, Filippa Wikner