Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kungl. Konsthögskolan arrangerar samtal med den framstående filosofen Jacques Rancière

Jaques Rancière Foto: Sefa Sungur.

Kungl. Konsthögskolan och Cinemateket har bjudit in Rancière att presentera sitt arbete om film och värdiga bilder i ett samtal med Dork Zabunyan, professor i filmstudier vid Université Paris 8, Charif Kiwan, filmregissör och medlem i det anonyma syriska filmkollektivet Abounaddara, och Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns högskola.

Det är andra året som Kungl. Konsthögskolan håller post master kursen Critical Images med vilken man önskar etablera en internationell och tvärvetenskaplig diskurs som kan bidra till en diskussion om rätten till bilden och representationens etik. Mer om Critical Images på den här länken!

Jacques Rancière är en av vår tids mest framstående filosofer och har skrivit böcker om både estetikens och pedagogikens förhållande till politik.

Han är aktuell med den till svenska nyligen översatta boken Les écarts du cinéma, utgiven av Lindelöws bokförlag.

Samtalet kommer ske den 12 april kl 18.00-20.00 på bio Victor, Cinemateket i Stockholm.

Biljetter kan du köpa via den här länken!
Du kan följa Facebook-eventet via den här länken!