Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kungl. Konsthögskolan om #metoo

Just nu pågår en viktig diskussion i media och i samhället om maktmissbruk och sexuella övergrepp under #metoo.

Kungl. Konsthögskolan vill vara tydlig med att kränkningar eller trakasserier, av sexuell eller annan art, aldrig är acceptabelt inom högskolans verksamhet.

Tre frågor till rektor Sara Arrhenius:

Vad gör konsthögskolan för att inte övergrepp och maktmissbruk ska förekomma på högskolan och i dess verksamhet? 

– Först och främst att tydligt säga att det inte är tillåtet med kränkningar och trakasserier. Sedan är det avgörande att vi ser till att det finns en struktur på högskolan som effektivt kan hantera såna här situationer om de skulle uppstå. Det ska vara tydligt för studenter eller medarbetare hur man ska agera och få stöd av skolan.

Rent konkret, hur ser ett sådant preventivt arbete ut på Kungl. Konsthögskolan?

– Genom att se till att det finns en medvetenhet både hos lärare och studenter om våra regler och att de efterlevs. Men sedan tror jag att vi måste arbeta med en mer grundläggande kulturförändring. Vi måste våga diskutera om det finns underliggande värderingar i vår syn på konstnären och konstnärlig utbildning som stödjer vissa beteenden. Till exempel hur synen på konstnären som ett geni som står utanför samhällets regler kan skapa en mer tillåtande och ursäktande attityd till övergrepp.

Därför tror jag att en öppen diskussion om de här frågorna måste finnas på skolan. Sedan är en avgörande fråga också att bryta informella maktstrukturer. Jag arbetar nu med en förändring av skolans organisation som ska ge en mer tydlig beslutstruktur och medinflytande för både personal och studenter. Det tror jag är ett mycket viktigt arbete för att motverka maktmissbruk.

Hur ska konsthögskolan medverka till att bryta dessa beteenden och mönster i konstvärlden?

– Att föra en diskussion om konstnärsrollen och konstvärldens maktstrukturer både på skolan och i en större offentlighet. Att arbeta med att förändra de strukturer här på skolan som möjliggör kränkningar och därmed på längre sikt förändra villkoren för konstnärers arbete. Genom att vi på många sätt formar framtidens konstnärer så är det viktigt att vi också blickar framåt och vågar förändra och förbättra.

Det krävs stort mod för att våga bli konstnär idag med tanke på den osäkra arbetssituation som konstnärer har. Vi har också ett oerhört ansvar för de studenter som går våra utbildningar. De ska få bästa förutsättningarna för att verka som konstnärer. Då kan vi inte tillåta en studiemiljö med kränkningar och övergrepp.

 

/Marina Krig, Ansvarig Kommunikation