Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Ytterligare utbildningsplatser för kurser i arkitektur

 

 Kurserna Restaureringskonst och Decolonizing Arcihitecture erbjuder några få ytterligare utbildningsplatser till läsåret 2018/19 för behöriga sökande. Ansökan till dessa är öppen under perioden 1/8-15/8 kl 13:

Decolonizing Architecture (60hp)

Restaureringskonst (60hp)

Mer info på respektive kurssida.