Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Förlängd ansökningstid: Critical Images

The Unknown Soldier, Abounaddara, 2012.

Vi förlänger ansökningstiden för kursen: Critical Images (30 hp) till den 7 maj 2018.

Läs mer på kursens engelska sida!