Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Nu börjar en serie med öppna professorsföreläsningar

Kungl. Konsthögskolans professorer kommer hålla öppna professorsföreläsningar med start 9 november och slut 15 mars 2018. Här nedan presenteras schemat.

Samtliga föreläsningar kommer hållas kl 14.00-15.30
Följ våra Event på vår Facebook-sida för detaljerad info om respektive föreläsning.

9 november, föreläsningssalen plan 4
Sophie Tottie, professor i fri konst inriktning måleri, teckning

16 november, hus 28
Sigrid Sandström, professor i fri konst inriktning måleri

30 november, föreläsningssalen plan 4
Torun Hammar, gästprofessor, restaureringskonst

14 december, föreläsningssalen plan 4
Petra Bauer, professor i fri konst inriktning rörlig bild

8 februari, föreläsningssalen plan 4
Peter Lang, professor i arkitekturteori och arkitekturhistoria

15 februari, föreläsningssalen plan 4
Lina Selander, gästprofessor i fri konst

22 februari, föreläsningssalen plan 4
Lisa Tan, gästprofessor i fri konst

1 mars, föreläsningssalen plan 4
Peter Geschwind, professor i fri konst inriktning skulptur

8 mars, föreläsningssalen plan 4
Alessandro Petti, professor i arkitektur

15 mars, föreläsningssalen plan 4
Asier Mendizabal, professor i fri konst inriktning skulptur, installation