Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Nu öppnar vi en ny mötesplats på Konsthögskolan

På initiativ av rektor, Sara Arrhenius, öppnas den nya mötesplatsen Rutiga golvet som ska bli en mötesplats för teori och praktik, en verkstad för tankar. Konsthögskolan har bjudit in Kim West, Lars Bang Larsen och Stefanie Hessler att skapa en programserie för teoretisk reflektion och spekulation.

Mötesplatsen, Rutiga golvet, syftar till att koppla samman undervisning i konstteori, publikations- och utställningsproduktion, seminarier och uppbyggnaden av ett mikrobibliotek. Rutiga golvet ska vara en plats där teori möter praktik.

Det som sker på Rutiga golvet kommer interagera med konsthögskolans utbildningar och studenternas arbete för att ge en möjlighet till ett möte mellan konstens teori och praktik.

Platsen Rutiga golvet var i början av 70-talet den plats där Moderna museets legendariska experimentavdelning Filialen låg och där centrala utställningar för den svenska alternativrörelsen genomfördes.

Sara Arrhenius har bjudit in Kim West, kritiker, Lars Bang Larsen, curator och Stefanie Hessler, curator, att driva arbetet.

Trion presenterar nu: E2 -E4 – ett program för teoretisk reflektion och spekulation.

Titeln E2–E4 refererar till det vanligaste öppningsdraget i schack, draget som sätter spelet i rörelse.

För programserien ska teori uppfattas som orientering, som det första grepp om vår situation, och om dess plats i ett vidare system eller sammanhang, som gör det möjligt för oss att börja, att gå från den odefinierade möjlighetens vilsenhet, till praktikens provisoriska bestämning.

Teori, från grekiskans theorein, det vill säga: seende. E2–E4 kommer experimentera med teorins förhållande till olika utställningsformat. Programserien vill pröva utställningens bruksvärden som kritiskt informationssystem, i utbildningens, den estetiska erfarenhetens och den offentliga förmedlingens tjänst.

Under hösten 2017 kommer vi få möjlighet att möta exempelvis: Jesper Olsson, Ingela Johansson, Clara Schulmann och Benjamin Thorel, Peter Lang och Alessandro Petti utöver de tre programskaparna.

Nu välkomnar vi till programseriens första öppna session:
Torsdagen den 28 september kl. 17.00 på Kungl. 
Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1.

Kim West, “Pattern and Contradiction: Two Legacies of the Screen Exhibition”
Lars Bang Larsen “Social movement. Histories of the Screen Exhibition”
Efterföljande samtal och bar och DJ Decline of the West

Läs mer om programmet för den 28/9