Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Nu startar vi en ny heltidskurs i fri konst: Materialities 60 hp

Den nya kursen Materialities (transmission/translation) riktar sig främst till yrkesverksamma konstnärer som önskar lära sig mer om nya skulpturala tekniker.

Kursen är uppbyggd kring praktiska moment parallellt med teoretiska delar och inkluderar även gemensamma diskussioner kring hur man skapar konversion vid översättningar från ett språk, eller medium, till ett annat.

Kursen är uppbyggd med schemalagda aktiviteter några dagar varje månad och eget självständigt arbete bedrivet däremellan.

Övriga kurser i fri konst denna vår är Critical Images (30 hp) och Photographic Artists’ Book: Dissemination in a Digital Landscape (60 hp).

Från 22 mars finns alla detaljer kring denna och övriga kurser i fri konst på vår hemsida. Ansökningsperiod för samtliga kurser i fri konst är 22 mars – 25 april 2018.