Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Galleri Mejan

Galleri Mejan, Royal Institute of Art, spring 2012. Photo: Petter Lehto

Galleri Mejan, spring 2012. Photo: Petter Lehto

Galleri Mejan är Kungl. Konsthögskolans galleri. Under merparten av året visas här separatutställningar av avgångsstudenter i fri konst, men det kan även förekomma andra aktiviteter. En viktig del i varje examenstudents undervisning är att bygga och installera en separatutställning. Varje separatutställning har en kritisk genomgång i seminarieform ungefär en vecka efter vernissage, som handleds av utställande students professor.

 

Öppettider: Måndag–fredag 12.00–18.00 samt Lördag–söndag 12.00–17.00
Adress: Exercisplan 3, Skeppsholmen Se karta!

 

Aktuella examensutställningar masterstudenter

(Utställningarna öppnas fredagar kl 17.00-21.00)

15 september – 24 september: Susanna Jablonski

29 september – 8 september: David Klasson och Victoria Verseau

13 oktober – 22 oktober: Fredrik Eriksson och Ronja Pedersen

27 oktober – 5 november:  Ida Idaida och Hilde Retzlaff

10 november – 19 november: Karolina Oxelväg och Ida-Johanna Lundqvist

24 november – 3 december: Adelé Zeiss och Christina René Jensen

8 december – 17 december: Fiona Rafferty och Henrik Jonsson

2018:
9 februari – 18 februari: Linda Sestrajcic och Axel Versteegh

23 februari – 4 mars: Hinni Huttunen och Filippa Wikner

9 mars – 18 mars: Lisa Vipola och Alexander Hult

23 mars – 1 april: Olle Stjerne och Mourad Kouri

20 april – 29 april: Emma Sangberg och Christofer Degrér