Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Områden

Kungl. Konsthögskolans undervisande personal är organiserad i olika områden, som samlar människor med gemensamma tekniker, produktionsmetoder och praktiker.

Både lärare och professorer uppmuntras att samverka över områdesgränserna. Studenter är inte knutna till något specifikt område.