Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Undervisande personal

Maria Lilja

Lecturer in Fine Art, specialising in Printmaking / Screen printing

Björn Larsson

Lektor i fri konst med inriktning på fotografi Aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Carl Johan Erikson: Vägra döda – historier om De …

Carl Johan Erikson

Lektor i fri konst med inriktning på digitala media och fotografi Aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Björn Larsson: Vägra döda – historier …

Susan Philipsz

Gästprofessor

Stefanie Hessler

Gästcurator, kritiska studier, leder forumet Rutiga golvet

Annette Felleson

Adjunkt med ansvar för träverkstaden

Alessandro Petti

Professor i Arkitektur och social rättvisa

Lars Hammarström

Lektor i fri konst med inriktning mot skulptur Områdesansvarig: Skulptur och rumsliga strategier

Peter Geschwind

Peter Geschwind

Professor i fri konst med inriktning på skulptur

Annika Eriksson

Gästprofessor Fri Konst


Ladda mer