Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Adjunkter

Annette Felleson

Adjunkt med ansvar för träverkstaden

Jenny Olsson

Lecturer in Fine Art, specialising in Printmaking / Intaglio

Guangjuan Zhang

Adjunkt i fri konst med inriktning på skulptur

Esther Ericsson

Adjunkt i fri konst med inriktning mot digitala 3D-tekniker

Katarina Nitsch

Lektor, Kursansvarig Critical Images

Patrick Wagner

Adjunkt i fri konst med inriktning på grafiska tekniker med ansvar för litografiverkstaden Områdesansvarig: Måleri, teckning, grafik och fotografi

Ulrika Rosengren Gustafsson

Adjunkt i fri konst med inriktning på glas

Mikael Beckman-Thoor

Adjunkt i fri konst med inriktning på video

Göran Svenborn

Adjunkt i fri konst med inriktning mot metall

Tore Nilsson

Adjunkt i fri konst med inriktning på interaktiva tekniker